Събития

19/06/2019 до 23/06/2019

Жената е съвършена микропроекция на Вселената в нейната изначално амбивалентна природа, която ù дава възможност да съществува отвъд дуализма. Истинската жена едновременно съзидава и разрушава, спазва законите и отива отвъд тях, плува на дълбоко и лети на високо, умее да властва и да освобождава.

Семинарът е за дамите, които се стремят към хармония, което означава естественост и се постига чрез обединяване на противоположностите - светло и тъмно, илюзия и прозрение, нисше и висше, успех и падение.

Ще работим с жизнеутвирждаващите архетипове - жрица и войн, които отразяват противоположностите - светло и тъмно.

Блог

Програма „Интегрална жена“ е самообучителна програма за жени, които желаят да бъдат здрави, удовлетворени, красиви и щастливи.

Програмата е изпитан метод за:

⇝ възстановяване и съхраняване на индивидуалния потенциал;

⇝ ориентиране в истинните ни потребности;

⇝ разкриване на вътрешната красота,  следствие от живот в синхрон с личната ни природа;

 ⇝ постигане на истинско щастие , чрез радостта от изразяване на собствената същина;

Статии

Темата за възпитанието от известно време е непрекъснато по петите ми. До такава степен съм пропита от съществената ù значимост, че като че ли вече се превърна в моя сянка, дори отражение. Ходя си, а тя неотлъчно ме следва. Понякога е невидимо присъствие, тоест самата аз се отличавам или по скоро обезличавам, с други думи - и ме има и ме няма. Ако погледнем на взъпитанието по – шеговито, може и него да възприемем така – ту го има, ту го няма.

01/04/2019 до 30/04/2019

Индивидуалните консултации са ориентиране към справяне с проблеми от лично естество. Всеки човек се ражда с определени параметри. Независимо какви са те, дори и най- надарените индивиди, в определени аспекти от жизне-способността си са в дефицит. Естеството на недостатъчност, може да се изразява в проблеми, свързани с любовни отношения, финансови затруднения, семейни конфликти, здравословен дисбаланс. Без значение в кой план от съществуването не се справяме, това води до чувсто на неудовлетвореност.

E-mail: atanasovaralica@yahoo.com  

 

Subscribe to Front page feed